Vår gård ligger i närheten av Sätrabrunn utanför Sala. Här odlar vi ekologiska grönsaker och gården är KRAV-certifierad och har varit så sedan 1984. Vi förser vår odling med gödsel genom att gröngödsla samt använda gödsel från djur. Detta gynnar den biologiska mångfalden och tack vara det får vi en bra balans mellan nyttodjur och skadeinsekter. På så sätt jobbar vi gemensamt med naturen för att hålla ner angrepp från till exempel kållarver.

Vi använder inte några naturfrämmande, kemiska bekämpningsmedel, gifter eller konstgödsel i vår odling. Därför vet vi att alla vilda djur vi delar gården med kan föda upp sina ungar utan hot från gifter. Det tycker vi är bra!

Hitta hit

För annars blir det ju svårt att handla..